Cheap Hotel (from 10 to 20 euro):

Hotel Gościniec Pszowski
Hotel Górnik

Zajazd Syrenka
Zajazd Nautilius
Gościniec Wodzisławski
Dworek nad stawem

Expensive Hotel (above 25 euro)::

Hotel Politański
Hotel Amadeus

on Booking.com look for city Rybnik or Wodzisław Śląski.

It is possibility of a very cheap accommodation at school (mattresses), near to the Championships - only 3 euro per person.

flag plRadlin, Rybnik, Pszów, Wodzisław Śląski to miejscowości w których na pewno znajdziesz hotel spełniający Twoje oczekiwania. Bliskość miejsca zawodów oraz rozbudowana sieć połączeń komunikacji miejskiej umożliwi Ci dotarcie na czas. Specjalnie dla przyjezdnych dyżurować będą wolontariusze, którzy cały czas służyć będą swoją pomocą (logistyka, transport).

flag en

Radlin, Rybnik, Pszów, Wodzisław Śląski are places where you will surely find a hotel that meets your requirements.
Closeness place of competition and extensive network of public transport connections will enable you to reach on time. Volunteers will be available especially for visitor all the time, they will serve their help (logistics, transport).