REGISTRATION

napis ss9

flag plSILESIA SAMURAI - jeden z najbardziej atrakcyjnych turniejii nowoczesnych sztuk walki, gdzie zawodnicy różnych styli walki, mogą dzięki uniwersalnym formułom, zmierzyć się wspólnie na matach i w ringu, zarówno w konkurencjach walk, jak i w formułach technicznych. 

Przyjedź na Mistrzostwa i połącz niesamowite wrażenia sportowe z wrażeniami turystycznymi i kulinarnymi. Zapraszamy do Polski nad Wisłę, na Śląsk - jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozrywkowych regionów Europy (Śląska kuchnia znana jest na całym Świecie ;-)

flag enSILESIA SAMURAI - one of the most attractive tournaments of modern martial arts, where competitors of different styles of combat can, thanks to universal formulas, compete together on mats and in the ring, both in combat competitions and in technical formulas.

Come to the Championships and combine the amazing sports experience with tourist and culinary experiences. We invite you to Poland on the Wisła River, Silesia - one of the most beautiful and  entertaining regions of Europe (Silesian cuisine is known all over the world ;-)